Data-Soft

Sektörde 32 Yıllık Tecrübe

Aktif Pazarlama

Aktif pazarlama yöntemi ile ürün pazarlayan firmalara yönelik olarak geliştirilmiş sektörel bir yazılımdır. Program ile yapılabilen işlemler şöyle özetlenebilir:

Satış Temsilci Kartları

Firmaya bağlı olarak çalışan tüm temsilciler; kodu, adı soyadı, bölgesi, adresi, telefonu, giriş-çıkış ve doğum tarihi, aktif veya pasif olduğu, kendisinde bulunan numune takım bilgisi ve bağlı olduğu temsilci kodu gibi bilgileri içeren bir kart ile sisteme tanıtılmaktadırlar.

Temsilcilerin şahsi siparişleri ve gruplarının yaptığı toplam sipariş adetlerinden hareketle her ay değişebilen menajerlik kademeleri program tarafından otomatik oluşturulabileceği gibi manuel olarak da bu kademeler belirtilebilmektedir.

Temsilci kartlarına; kodundan, adından, bölge kodundan, giriş veya çıkış tarihlerinden erişmek mümkündür.

Ürün Kartı

Satışı yapılan tüm ürünler; kodu, adı, birimi, kdv oranı, bu ürünün satışından menajerlik kademelerinin elde edecekleri prim tutarları, kullanıcının tanımlayabileceği değişik satış koşulları bilgilerini içeren kartlarda tutulmaktadırlar. Satış koşullarının tanımı yapılırken; satış türünün kodu ve adı, satış toplam tutarı, peşinat ve teslimde alınacak tutar bilgileri verilmektedir. Taksitli satış söz konusu olduğunda, ayrıca taksit sayısı ve taksit tutarları da belirtilmektedir.

Ürün kartlarına, kodundan veya adından erişmek mümkündür.

Satış Sözleşmeleri

Yapılan tüm satışlar, temsilcinin hazırlayarak müşteriye imzalattığı bir sözleşme ile gerçekleşmektedir. Temsilci kendisine bir ürün veya numune takım aldığında bunlar da bir sözleşme ile sisteme kaydedilmektedir.

Bir sözleşmede ise şu bilgiler bulunmaktadır. Kodu, müşterinin adı, adresi telefonları ve doğum tarihi, iki adet kredi kartı bilgisi, sözleşme, teslim ve fatura tarihleri, temsilci kodu, bir not alanı ve satış koşulları ile birlikte ürün bilgisi.

Sisteme girilen tüm sözleşmelere, sözleşme numarasından veya müşteri isminden erişmek mümkündür. Ayrıca vereceğiniz bir bilginin (tutar, tarih veya kelime olabilir) geçtiği sözleşme kayıtlarına erişmeniz de mümkündür.

Fatura

Daha önceden girilmiş sözleşmelerden yaralanarak fatura kesme işlemi yapılabilmektedir. Kullanıcının sistemine bağlı olarak istenirse, fatura onaylandıktan sonra; bu sözleşme ile ilgili primler temsilci ve menajerlere işlenebilmektedir. Veya başka bir sistemde, tahsilatın tamamı gerçekleştikten sonra prim işlenebilmektedir.

Borç Alacak İşlemleri

Gerek müşteriler gerekse temsilciler için borç veya alacak hareketleri girilmektedir.

Parametreler

Bazı kuruluşların fiili ayları takvim aylarından farklı olabilmektedir. Ayların başlangıç ve bitiş tarihleri verilerek firma takvimi oluşturulabilmektedir. Bu ve buna benzer temel bilgiler bu başlık altında sisteme tanıtılmaktadır.

Raporlar

Müşteri borç-alacak kartı

Bir sözleşmenin bilgileri ile birlikte, bu sözleşmeye ait ödeme bilgileri raporlanmaktadır. Aynı ekranda diğer sözleşmelere önceki ve sonraki seçeneği ile ulaşılabildiği gibi; bir sözleşme incelenirken onunla ilgili borç veya alacak hareketi de girilebilmektedir. Ayrıca detaydaki herhangi bir borç alacak hareketinin içeriğinde değişiklik yapmak mümkündür.

Prim Ekstresi

Temsilci ve ay limit filtreleri kullanılarak temsilcilerin; yaptıkları tüm satışlar, bunlardan doğan prim alacakları, kendilerine yapılan ödemeler, numune takım alışlarından kaynaklanan borçları ve buna karşılık yaptıkları ödemeler ayrıntılı bir biçimde raporlanmaktadır.

Durum Ekstresi

Yine temsilci ve ay limit filtreleri kullanılarak temsilcilerin; belirtilen tarih aralığında yaptıkları sözleşmeleri tarih, belge, ürün, ödeme tipi, sipariş tutarı, iptal tutarı ve teslimat tutarı başlıkları altında özet bir rapor sunulmaktadır.

Soyağacı

Firmada çalışan tüm temsilcilerin veya bir tek temsilcinin kendi grubunda bulunan kişileri bir soyağacı şeklinde raporlamaktadır.

Teslim Edilecek Ürünler

Ürün ve ay limit filtreleri kullanılarak, yapılan sözleşmelerden hareketle teslim edilmesi gereken ürünlerin listesi verilmektedir.

İşletme Durum Raporu

İstenen ay limitleri dahilinde işletme bazında toplam; sözleşme, iptal, iade adetleri ve tutarları ile birlikte bunların ödeme tiplerine göre sınıflanmış durumunu gösteren özet bir rapor halinde sunulmaktadır.

Tahsilat Listesi

Verilen tarih limitleri içinde yapılması gereken tahsilatları ayrıntılı bir biçimde raporlamaktadır.

Etiket Basımı

Temsilcilere ekstreleri veya diğer dokümanları veya müşterilere doğum günü kutlama mektuplarını gönderebilmek için adres etiketleri basılabilmektedir.