Data-Soft

Sektörde 32 Yıllık Tecrübe

VakıfVakıf Üyeleri Bilgi Sistemi

Vakıf üyelerini, Türkiye genelinde il il veya bağlı bulunduğu kuruluş bünyesine uygun olarak birimlere ayırarak takip etmek mümkündür. Böylelikle birimin kodu, adı ve bu birimde bulunan üye sayısı detayında rapor alınabilmektedir.

Üye Kartı

Üye kartları, üyenin bağlı bulunduğu birim, kodu, sicil numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, üye oluş tarihi vb. bilgileri içermektedir. Bu bilgilerin yanısıra üyenin aktif mi, pasif mi, vefat mı etmiş, emekli mi olmuş veya istifa mı etmiş olduğu görülebilmektedir. Bu bilgilerden hareketle yukarıdaki her bir gruba ait veya tüm üye listeleri, sayıları ile birlikte elde edilebilmektedir. Ayrıca, üyeden alınan aidatlar yıllar ve aylar detayında görülebilir.

Üye Kartı

Üye Sayım Raporu

Tek bir sayfada; aktif, pasif, vefat etmiş, istifa etmiş, emekli olmuş ve toplam üye sayılarının görülebildiği bir rapordur.

Aylık Aidatlar

Aylık aidat bilgileri birimlerden manyetik ortamda geliyorsa, program bunları otomatik olarak üye kartlarına işlemektedir. Eğer bu bilgiler yazılı olarak geliyorsa, program bu durumda da kolaylık sağlamaktadır. Yıl, ay ve birim bilgileri girildikten sonra, o birimdeki üyeleri, bir önceki ay ödedikleri aidatları ile birlikte bir çalışma sayfasına taşımaktadır. Bu sayfada sabit bir aidat tutarı vererek tüm üyelere işlemesi de sağlayabilir. Yine bu sayfadan üye silinebilir, eklenebilir veya aidat tutarı değiştirilebilir.

Emekli İkramiyesi

Emekli olan üyelerin ödedikleri toplam aidat tutarlarından hareketle alacakları emekli ikramiyeleri otomatik olarak hesaplanmaktadır. Bu bilginin de üye kartına işlenerek takip edilebilmesi sağlanmaktadır.

Kredi İşlemleri

Üyelere doğal afet, evlilik ve genel ihtiyaç gibi krediler verilebilmektedir. Bunların geri ödenmesinde tarih, tutar ve açıklama gibi detay bilgiler alınarak çok kolay bir biçimde takibi sağlanmaktadır.

Yardım İşlemleri

Ölüm ve defin yardımları; veriliş tarihi, tutarı, ölüm tarihi, yardımı alan ve yakınlık derecesi bilgilerini içerecek şekilde üye kartına işlenmektedir.

Raporlar

Aşağıdaki tüm raporları önce ekranda görüp daha sonra yazıcıdan alma şansı vardır:

Kredi Alanlar Listesi

Tüm üyelerin veya bir birimdeki üyelerin veya bir tek üyenin kredi veya yardımlarının dökümü alınabilir. Kredi ve yardımların tümünün dökümü alınabildiği gibi bunları ayrı ayrı raporlamak da mümkündür.

Üye Aidat Listesi

Tüm üyelerin veya bir birimdeki üyelerin veya bir tek üyenin aylar itibarı ile ödediği aidatları listelemektedir. Bir tek yılın dökümü alınabildiği gibi bütün yılların dökümünü de alabilmek mümkündür.

Eksik Aidat Ödeyenlerin Listesi

Tüm üyelerden veya bir birimde çalışan üyelerden herhangi bir aya ait eksik aidat ödemesi yapanların listesini vermektedir.