Data-Soft

Sektörde 32 Yıllık Tecrübe

DaSOS
DaSOS Logo

Size ekonomik, esnek, nitelikli bir MRP/ERP yazılımı olan DaSOS'u tanıtmak istiyoruz.
DaSOS, tüm ticari/sınai faaliyetinizde gerçekleşen işlemlerin kolaylıkla yürütülmesini ve izlenmesini sağlayan bir yazılımdır.

Büyütmek için resmin üzerine tıklayınız Büyütmek için resmin üzerine tıklayınız

Paketten Bazı Başlıklar

 • Temel Tanımlar
 • Ürün Ağacı ve Ön Fiyat Çalışmaları
 • Satış Teklifleri
 • Tedarikçi Performans Değerlendirmesi
 • Alınan Siparişler ve Satınalma Emirleri
 • Malzeme İhtiyaç Planlaması
 • Satınalma ve Satış Yönetimi
 • Barkodlu Sayım, Giriş ve Çıkış İşlemleri
 • Üretim (Ekipmanlar, Prosesler, İş Takvimleri, İşemirleri, Rotalar vb.)
 • Üretim Planlama ve Üretim Kontrol (Dahili ve Fason Üretimler)
 • Kapasite Planlama ve Kapasite Çizelgeleme
 • Kalite Kontrol (Hammadde, Malzeme ve Mamul)
 • Maliyet Yönetimi (Gider yansıtmaları; malzeme, safha ve yönetim giderli maliyetler)
 • Envanter Yönetimi
 • Sevkıyat Planlama
 • Müşteri Performans Değerlendirmesi
 • Tahmini ve Fili Gelir, Gider Bütçe Yönetimi
 • Cari Hesap Yönetimi
 • Çek/Senet Yönetimi
 • Demirbaş, Amortisman ve Yeniden Değerleme
 • Çoklu Döviz Desteği

Raporlardan Örnekler

 • Resimli, Malzeme Miktar ve Fiyatlı Mamul Arşivi
 • Performans Değerlendirme Raporu
 • Kapasite Raporu ve Çizelgesi
 • Sipariş ve Sevkıyat Raporu
 • Üretim İşemirlerine Göre Satınalma Takvimleri
 • Proseslerdeki Üretim Miktarları Raporu
 • İhtiyaç Listesi
 • Satınalma Raporu
 • İhtiyaç ve Satınalma Miktarları
 • Kapasite Planlama Raporu
 • Kalite Kontrol Raporları
 • Stok Listesi ve Ekstresi
 • Envanter Raporu (FIFO, LIFO, Ortalama)
 • Cari Hesap Listesi ve Ekstresi
 • Çek/Senet Raporları
 • Tahsilat/Tediye Raporları
 • Sipariş, Giriş ve Çıkış Miktarları
 • Fason Üretim Raporu
 • Üretilebilecek Mamuller
 • Mamul Fiili ve Teorik Maliyetleri
 • Satılan Malın Maliyeti
 • Sipariş / Sevkıyat Takvimi
 • Tahmini ve Fiili Gelir, Gider Bütçe Raporları
 • Kullanıcının Oluşturabildiği Raporlar
Büyütmek için resmin üzerine tıklayınız Büyütmek için resmin üzerine tıklayınız