Data-Soft

Sektörde 32 Yıllık Tecrübe

Ticari

Her işletmenin kullandığı ve Data-Soft'un diğer programlarıyla entegrasyona sahip standart ticarî programlar

  • Stoklar
  • Cari hesaplar
  • Çek / Senetler
  • Siparişler
  • Reçete tanımlamaları ve Üretim
  • Genel Muhasebe
  • Personel Bordrosu
  • Demirbaş, Amortisman ve Yeniden Değerleme